| Posted in:Ekonomi

Om man har sparat pengar finns det knep för att få dem att växa ännu mer, alltså genom att tillgodoräkna pengarna ränta. De sparade pengarna kan på så sätt sträcka sig till högre summor varje dag. Hur snabbt de växer beror på vilken sparform man väljer.

Vanliga sparformer

Om man har ett sparkonto kan man få ränta på sina sparade pengar. I detta fall finns två typer av räntor, fast eller rörlig.

Man kan också köpa en del i ett företag, vilket kallas aktier. Genom detta sätt kan man sälja sina aktier när aktiekursen går upp och därmed tjäna pengar. Man ska dock vara ganska selektiv när man väljer vilket företag man ska investera i. Det gäller att hitta information om hur det går för företag samt analyser som visar på hur framtiden spår sig. Ta gärna reda på hur andra investerar agerar och följ i deras fotspår.

Fonder är ett annat sätt att spara pengar på. Genom att köpa en del av en fond blir man delägare i det som fonden är ägare till, till exempel värdepapper eller aktier. Fonder är vanligaste sparformen när man pensionssparar och man kan själv välja om man ska spara med hög eller låg risk.

Att låna pengar till exempelvis en kommun, ett företag eller staten, kallas obligation. När man lånar ut pengar får man ett så kallat skuldebrev och dessutom ränta på de utlånade pengar.

Det finns både fördelar och nackdelar med alla typer av sätt att spara. Ett smart sätt att spara kan vara att göra det på olika sätt. Att välja sparform kan också vara beroende av vad man sparar till. Är den ett långsiktigt sparande eller är det till ett köp du ska göra relativt snart i tiden? Om du ska spara pengar långsiktigt kan det vara en smart idé att använda en form av sparande med högre risk.