| Posted in:Ekonomi

Gillar du att vinna men hatar att förlora? Det var frågan som Riksgälden använde när de 2013 gjorde reklamfilm för premieobligationer. Lite grovt förklarade de därmed vad premieobligationer är. Dessa obligationer säljs av Riksgälden och fungerar som ett lotteri där ägarna av obligationerna minst är lovad pengarna tillbaka när obligationerna förfaller.

På en vanlig obligation ges en viss ränta. Men med premieobligationer samlas all ränta i en pott. Det är denna ränta som sedan delas ut som vinster i de dragningar som sker årligen. I och med att det är väldigt många obligationer som delas ut är högsta vinsten ofta en miljon kronor.

Dragningen sker på ett sätt som gör att minst ett visst antal vinnare finns i varje nummerserie. Det gör att om man köper en hel serie ex 25 eller 100 obligationer, är man säkrad en vinst. Men då mindre summor.

Premieobligationer är extremt säkert på så sätt att man alltid får tillbaka ”insatsen”. Däremot ska man komma ihåg att om de är inflation i landet kommer det reella värdet på obligationen att minska lika mycket som inflationen är på.

Utöver att det är extremt säkert finns även möjligheten att vinna pengar vilket alltså gör att det vid enstaka turtillfällen kan vara mer lönsamt att spara i obligationer än andra sparformer. Men då krävs det rejäl tur.