Välkommen till aktiebladet.nu / Welcome to aktiebladet.nu

Satellite services

Satellite services are important for commerce, social and scientific applications. This thus offers a unique and different ability to offer communication services to different areas of the world not adequately served by other technologically advanced forms of communication. Malta recently got

Läs mer → // Read More →

Offentlig upphandling för företagare

De flesta företagare har erfarenhet av att lämna anbud på sina varor eller tjänster. Men att lämna anbud i offentliga upphandlingar är en helt annan sak. Trots goda intentioner kan offentlig upphandling bli onödigt krånglig för de företagare som vill

Läs mer → // Read More →

Purchasing a Business

Purchasing an existing business can be a great way to realise your dreams and supply you with a steady source of liquidity well into the future. As this is a very important event during one’s life, there are certain approaches

Läs mer → // Read More →

Start Investing

Investing is an excellent way to secure a steady income stream while providing a sound future for your entire family. Unfortunately, there are many individuals who are wary to take this step; afraid that they may expose themselves to a

Läs mer → // Read More →

Industries that are thriving online today

Let’s face it: the Internet has changed – even reinvigorated – how we all live. With Internet access at an all-time high throughout the world, and reaching areas it never could have before, it’s no surprise that many industries have

Läs mer → // Read More →

The benefits of limited liability companies

If you are starting up a business, one of the first questions that you are undoubtedly going to ask yourself is what form of legal identity you want to be classified under. Becoming a sole trader is one of the

Läs mer → // Read More →

Risker i företagande

Att företag och företagare konstant är utsatta för risk är inget nytt. Men vad är det egentligen denna diffusa risken består av och vad kan man göra åt den? Allra största risken för ett företag är startskedet där det inte

Läs mer → // Read More →

Starta bolag

Att starta eget är något som är väldigt spännande eftersom man driver någonting helt eget och slipper ha någon som bestämmer över en. Dock är det en hel del att tänka på när man startar bolag och just därför tänkte

Läs mer → // Read More →

När det är dags att avsluta

Att driva företag är inte alltid en dans på rosor och även då det är det så behöver även den dansen hitta ett slut. Att frivilligt eller ofrivilligt avsluta sitt företagande är alltid ett större åtagande. Här är några exempel

Läs mer → // Read More →

Köpa företag

Det är många som skulle vilja driva ett eget företag men kanske inte har den perfekta affärsidén klart för sig. Ett sätt runt detta problem kan vara att helt enkelt köpa ett redan etablerat företag. Det händer ofta att ett

Läs mer → // Read More →