| Posted in:Ekonomi

från start till mål

Att driva företag är inte alltid en dans på rosor och även då det är det så behöver även den dansen hitta ett slut. Att frivilligt eller ofrivilligt avsluta sitt företagande är alltid ett större åtagande. Här är några exempel på hur det kan gå till.

Likvidering

Om företaget inte har gått så dåligt att konkurs direkt hotar så är likvidering valet som gäller när man helt vill avsluta verksamheten. Att likvidera ett företag är en lång process som involverar många olika parter då det hela handla om att fördela företagets resurser korrekt. För att göra detta utses en likvidator som tar hand om processen. För att göra detta skall likvidatorn ha ersättning vilket minskar kapitalet som går att få ut ur företaget. Hur mycket likvidatorn kostar varierar beroende på hur omfattande arbetet som behöver göras är.

Hela detta arbetet kan ofta ta 7-8 månader eller mer men det finns snabbare sätt. Genom att använda sig av en snabbavvecklingstjänst kan man istället sälja företaget och på så sätt lämna över hela avvecklingsansvaret till en annan part.

Försäljning

En annan utväg är att sälja företaget om det finns någon intressent. Inte heller detta är dock en snabb process.  Almi Företagspartner säger i denna broschyren att ett lyckat ägarskifte kräver tid och mycket planering för att alla skall vara på samma sida och själva övergången skall gå så bra som möjligt.

Arbetet med att hitta en köpare kan bara det vara en utmaning och kräver att strategiskt ta kontakt med företag som skulle kunna vara intresserade. Det kan handla om konkurrenter, kunder, leverantörer, delägare eller till och med anställda.

Även företag som inte har speciellt stort kapital eller verksamhet kan vara intressanta för köpare. Bara det faktum att företaget är registrerat snabbar på processen för eventuell köpare och gör att han eller hon på direkten kan dra igång med sin verksamhet. I dessa fallen brukar företagen som köps dock inte vara tidigare aktiva bolag utan istället vara ett så kallat lagerbolag. Dessa finns att köpas på till exempel Bolagsbutiken.se och gör att du inom bara några timmar har ett aktivt aktiebolag i din ägo.  På det sättet slipper man all historik och förhandling som kommer att köpa ett bolag som har tidigare verksamhet.

Konkurs

Då företaget har gått så dåligt att det ej längre kan betala tillbaka sina skulder så kan företaget sättas i konkurs av tingsrätten på en förfrågan av aktiebolaget eller en borgenär. Tingsrätten tillsätter då en konkursförvaltare som ser till att fördela de kvarvarande resurserna efter en korrekt prioritering.