| Posted in:Ekonomi

ordmoln företag

Aktiebolag är den i Sverige vanligaste bolagsformen, och det är inte utan anledning. Aktiebolag ger dig som ägare mycket större säkerhet när det kommer till eventuella förluster eller eventuell konkurs. Det är även betydligt enklare att äga, sälja och köpa.

Den första fördelen med aktiebolag är att de står skilda från din privata ekonomi. Detta betyder dels att det är enkelt att hålla koll på och skilja den privata ekonomin från företagets ekonomi. Det betyder också att man inte riskerar att hamna i stor skuld om företaget skulle gå omkull. Det enda man då förlorar är det eget insatta kapitalet. Om företaget har anställda så ger bolagsformen även större möjligheter att ge löneförmåner och till exempel gymkort eller minnesgåvor.

Som nämnt tidigare är det betydligt enklare att sälja och köpa aktiebolag än om man skulle göra det samma med en enskild firma, det finns även skattemässiga fördelar.

Det faktum att det är så enkelt att sälja och köpa har i sin tur skapat en stor mängd tjänster som drar nytta av just detta. En av dessa är försäljningen av så kallade lagerbolag. Lagerbolag är färdigregistrerade bolag som är klara att användas så gott som direkt efter köp. Hela processen blir dessutom mycket enklare då bolagsleverantören dessutom hjälper dig som kund igenom hela processen. Hemsidan http://bolagsbutiken.se är ett av alternativen om man är intresserad av denna lösningen.

Andra sidan av myntet heter snabbavveckling och fungerar så att ett företag köper ditt företag och tar med det över ansvaret att avveckla det. På så sätt behöver inte du själv arbeta med allt pappersarbete det innebär och kan dessutom få ut pengarna från företaget på direkten. Annars kan det ta 7-9 månader då du som ägare kan få ut kapital först efter att avvecklingen är slutförd.