Arbetsmiljö

Som arbetsgivare är du, eller företaget om det handlar om ett aktiebolag, ansvarigt för de anställdas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Den svenska arbetsmiljölagen gäller för alla de som han anställda som utför arbete åt dem. Den gäller även svenska skepp oavsett om de befinner sig på svenskt farvatten eller inte.

Enligt Arbetsmiljöverket ska det på varje arbetsplats finnas tillräckligt många som kan första hjälpen samt HLR. Hur många som är tillräckligt många, beror på arbetsplatsens storlek, vilken typ av arbete som bedrivs samt för farligt detta är. Det är också viktigt att utbildningen anpassas till de faror som är aktuella på arbetsplatsen. Som arbetsgivare är du även skyldig att se till att kunskapen är aktuell och att de anställda får chansen att göra praktiska övningar med jämna mellanrum. Arbetsgivaren ska även se till att det finns uppsatta anslag om var arbetarna kan hitta förstahjälpen-utrustning, vilka som är utbildade i första hjälpen samt en lista över telefonnummer till larmcentral och taxi.

Som arbetsgivare står du som ansvarig, inte bara för den fysiska arbetsmiljön utan i lika hög grad den psykiska och sociala. Det innebär att arbetsgivaren inte bara är ansvarig för säkerheten vad gäller arbetet utan även för det förebyggande arbetet och andra aspekter på säkerhet som brandutbildningar och utbildning i första hjälpen samt hjärt och lungräddning. Dessa utbildningar ges i många fall av företag i stil med HLR-hjälpen som kommer ut till arbetsplatsen och ger utbildning i hjärt-lungräddning, första hjälpen och i användandet av så kallade hjärtstartare.

Varje år kommer drygt 10 000 personer att drabbas av hjärtstopp, vilka inte sker på ett sjukhus. Av dessa kommer ungefär hälften att få hjärt-lungräddning och av dessa räddas ungefär 500 personer till livet. I de allra flesta fallen beror ett hjärtstopp på en hjärtinfarkt och för varje minut som hjälpen dröjer minskar överlevnaden med ungefär 10 %. Efter fem minuter utan behandling, uppstår allvarliga skador i kroppen på grund av syrebrist vilket minskar chanserna till överlevnad ytterligare.

Läs mer → // Read More →

Att värna om sina kunder

glada kunder

Varje vettigt företag är medveten om att man inte vore mycket utan sina ovärderliga kunder. Utan kunder försvinner helt enkelt ett företags anledning att existera, eftersom de produkter och tjänster som man erbjuder inte längre har någon som kan konsumera dessa. Utan kunder följer alltså det oundvikliga, att man på grund av en icke längre fungerande affärsmodell, tids nog måste terminera verksamheten. Med andra ord – för att ett företag ska kunna existera och frodas så krävs antingen en nog lönsam kundbas i nuläget, eller en stark tro om att nå en sådan kundbas på sikt!

Med vetskap om hur viktig kunden som sådan är för samtliga verksamheter, kan man tycka att vissa företag ofta beter sig väldigt konstigt. Ni har med all säkerhet hört uttrycket -”kunden har alltid rätt!”, och det stämmer till stor del, även om  det heller inte är ett motto som får övergå till absurdum. I mångt och mycket så har man dock som företagare mycket att vinna på att förhålla sig till sina kunder på ett snarlikt sätt. Missnöjda kunder tenderar nämligen att låta andra få veta detta, något som i nog stor utsträckning kan ta död på verksamheten, och sannerligen motverka alla former av marknadsföring som man för tillfället sysslar med. Det vi menar är att det alltså finns mer att vinna på att aktivt se till så att dina kunder fortsätter vara nöjda, även bara den isolerade incidenten som sådan. Görs detta på ett föredömligt sätt så kan det till och med mynna ut i positiv reklam för din verksamhet, även om detta inte är lika vanligt som motsatsen. Av någon anledningen så har tyvärr människor i allmänhet lättare för att klaga än att ge beröm, hur tråkigt detta än må vara.

För företag som sysslar med B2B, dvs. säljer sina tjänster till andra företag, är det ännu viktigare att behandla sina kundrelationer på ett bra sätt, då ett enda bortfall kan resultera i rejält sänkta intäkter. Att stundtals visa sin uppskattning med små gester som att skicka en tårta, eller på annat sätt förmedla att man värnar om relationen, är små droppar i havet rent utgiftsmässigt för ditt företag, men något som stärker banden er emellan och som på sikt kan vara värt oerhört mycket. En extremt bra investering med andra ord, om man enbart ska vara se det ur en cynisk synvinkel, och bortse från alla andra positiva effekter.

Läs mer → // Read More →

Branscher som det går bra för

profit_294725510

Jobbmarknaden går upp och ned, samma sak med själva branscherna. Om du funderar på att byta yrke eller vill starta ditt eget företag gäller det att undersöka marknaden. En undersökning visar prognosen för vissa branscher och företag, vilket kan ge en fingervisning på hur lätt det kommer vara för företaget att bli framgångsrik.

Under 2015 tittade man på flera olika branscher och såg att inom vissa ökade lönsamhet med upp till 17%. En av de bästa branscherna är byggsektorn eftersom Sverige äntligen har kommit igång  med att bygga hus och lägenheter igen, samt att man kan utnyttja ROT-avdrag för byggen.

Sedan såg man också att småföretagen lyckas bättre än de stora företagen. Marknaden går med mot nischade specialister istället för stormarknader som säljer allt. Det är alltså en ganska bra period för att starta ett litet företag.

Det är inte bara ROT-avdraget som är lockande för många, även RUT-avdraget har skapat fler tjänster och större efterfrågan. RUT-avdrag gäller hushållsnära tjänster såsom städföretag. Priserna för denna typ av tjänst är numera mycket låg för privatpersoner, vilket gör att det finns plats för många städföretag på marknaden eftersom de är så populära.

Det går också bra inom transport och logistik. Rullande lager är fortfarande ett populärt alternativ och tack vare att man handlar allt mer över nätet, behöver mycket fraktas över hela Sverige. Här finns det stor konkurrens och stor del kommer från utlandet där förarna är snabbare och billigare eftersom de inte följer de svenska lagarna. Dock har man satt in sanktioner sedan 2014 för att gynna de svenska åkerierna och detta har uppenbarligen gett positiva resultat då branschen ökat i lönsamhet trots sina hinder.

Den bransch man ska undvika just nu vore småbutiker. Det är svårt att klara av kostnaderna kring att driva en butik och eftersom näthandeln är så populär är det svårt att konkurrera med onlinepriser.

Läs mer → // Read More →

Barn med tydlig ekonomi klarar sig bäst

I stort sett alla äldre barn och yngre ungdomar får veckopeng. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort och som presenterades av Swedbank i början av februari 2015. Utöver denna ”inkomst” som antingen delas ut per vecka eller per månad får även barn och ungdomar lite extra pengar när behov finns. Se länk: http://www.di.se/artiklar/2015/2/8/extra-pengar-bjorntjanst-for-barn/

Det är däremot på denna punkt som det skiljer sig ganska mycket mellan hur man ser på sin ekonomi. Enligt undersökningen var det nämligen tydligt att de barn som kunde ”tjata” till sig lite extrapengar ofta var de som var mest missnöjda med sin ekonomi. Detta alltså trots att de överlag får mer pengar än de som tydligt fick lära sig hushålla med de pengar de fått.

Även föräldrarna som var med i undersökningen berättade samma sak, d.v.s. att de upplevde att de barn som fick ha tydliga ekonomiska gränser klarade detta bättre.

Orsaken kan vara att ungdomarna på något sätt lägger över ansvaret på föräldrarna om pengarna är slut. De har en ”livlina” att gå till när de inte själva skött ekonomin på ett genomtänkt sätt.

Som förälder är det alltså viktigt att tänka långsiktigt. Detta både med tanke på sin och sina barns ekonomi.

Läs mer → // Read More →