Ta företaget till mässa

Att delta på en företagsmässa kan ha många fördelar för företaget. Men det gäller att man förbereder sig ordentligt om man vill dra nytta av denna potential. Här kommer några användbara tips för de som funderar på att ställa ut på mässa.

1. Besök mässan först

Innan man ställer ut är det bäst att ha besökt mässan tidigare. Då kan man ta sig tiden och gå omkring, prata med de som ställer ut och göra så mycket efterforskning som möjligt. Att höra om andras erfarenheter med mässan och hur de har hanterat tiden kan vara ovärderligt.

2. Satsa på montern

På en mässa är montern företagets ansikte utåt. Det gäller att lägga ned tid på att ha ett fin monter men samtidigt ett klart och tydligt budskap. Lägg ned tid på alla delarna av montern, från det stora hela till de minsta beståndsdelarna. Utsmycka den gärna lite också. Ett tips är att skaffa lite reklamballonger med företagets logo på och sätta upp, men kanske även ge bort till personer som har med sig barn på mässan.

3. Något ätbart

Ingen strategi är så välanvänd på mässor som att ha lite godis eller liknande att bjuda på. Här kan man också satsa på att köpa in godis med papper eller plast där man kan trycka upp företaget logo. Papperslöst godis har såklart även sin plats på en mässa, men var noga med att inte ställa fram sådant under exempelvis förkylningsperioder.

4. Kontakt med besökare

Kontakt på ett mässa kan ske på två viktiga sätt: aktiv och passiv. Den aktiva delen är då man talar direkt med de som kommer och besöker och besvarar frågor, tala om vad företaget kan erbjuda och vilka problem man kan lösa. Passiv kontakt betyder att man ger besökare möjligheten att lämna visitkort eller liknande med lovord att man kommer att ta kontakt med dem i efterhand.

5. Vandra runt när det finns tid

Man bör helst vara ett par personer på mässan även om inte alla behövs i montern samtidigt. Detta låter alla ta pauser men ger också tillfällen att gå omkring och tala med andra företag. Mässan är en perfekt plats för att skapa egna kontakter och kan leda till riktigt fördelaktiga samarbeten i framtiden.

Läs mer → // Read More →

Finna nya möjligheter

Som företagare bör man alltid sträva efter att bli större, bättre, snabbare, och/eller mer konkurrenskraftig. Det kommer alltid finnas områden som kan förbättras och det är denna strävan som öppnar upp för nya möjligheter.

Ett tidigt steg som många tar är att se om det finns andra målgrupper för den vara eller tjänst de säljer. I början kanske det var smart att vara mer fokuserad på att sälja till en specifik grupp eller sektor, men som man blir mer erfaren kan man även titta på att öppna upp för fler potentiella kunder. Detta kan exempelvis vara att börja sälja till offentlig sektor, något som dock bör göras efter lite hjälp och rådgivning.

Beroende på vilken typ av affärsmodell man använder sig av och vilket bransch man är verksam inom kanske det även är möjligt att använda sig av en filialmodell för att nå ut till fler kunder. Det gäller dock att vara medveten om problemen kring detta och ha skäl nog att säga att detta är en fungerande modell för företaget.

Att expandera är också ett väldigt stort steg för många företag, speciellt med att göra detta utomlands. Med ökad globalisering och internationella samarbeten ser man långt fler medelstora och små företag ta steget att expandera till utländska marknader. Detta beslut är dock inget man bör göra lättvindigt utan kräver en hel del efterforskning. Det finns bra saker att veta både allmänt och specifikt om att göra affärer i utlandet.

Många företag har även hittat ny möjligheter i affärsrelaterade områden till sitt eget och öppnat upp nya relaterade avdelningar. Igen kan ju detta vara väldigt beroende av vilken bransch företaget är verksam inom. Något som alltid fungerar är att titta på ens huvudsakliga konkurrenter och om de har en bredare marknad de kan rikta sig åt. Att dra lärdom av andra, både framgångar och motgångar, är trots allt A och O i företagande.

Läs mer → // Read More →

Ny företagare – att ta betalt

Som ny företagare finns det väldigt mycket att lära sig. Medan somliga saker kommer man behöva lära sig genom att göra är en del saker dock bäst att lära sig innan man sätter igång. En av dessa är hur man tar betalt och är det vi här tänker titta närmare på.

Att ta betalt kanske inte känns som något man behöver gå in speciellt djupt på, men beroende på vilket eller vilka sätt man erbjuder kan man behöva det ena eller det andra.

Kontant

För att ta emot betalning i kontant gäller det att ha ett godkänt och anmält kassaregister. Detta är åtminstone lagen om man säljer för mer än fyra prisbasbelopp under ett räkenskapsår.

Kort

För att kunna ta betalt med kort kommer man behöva ett avtal med en leverantör av kortterminaler. För att ordna detta behöver man ta kontakt med antingen sin bank eller en annan tredje part. Det nämnt ovan för kontanter gäller även här då kortbetalningar behandlas som kontanter i systemet.

Faktura

Faktureringsprogram kommer i många olika varianter. När man först börjar räcker det nog med ett väldigt enkelt och grundläggande program. Alternativt kan man alltid skapa sina egna fakturor så länge de innehåller den väsentliga informationen.

Swish

Sedan introduktionen av Swish har detta blivit en mer och mer vanlig form av betalningsalternativ. Det gäller dock att veta skillnaderna mellan hur det fungerar för privatpersoner och för företag.

Sena betalningar

Det gäller också att lära sig hur man hanterar situationen när betalningar är sena. För att hålla goda kundrelationer är det bäst att börja med en enkel påminnelse. Ett enkelt mejl kan vara allt som behövs ibland då kunden kanske helt enkelt hade glömt. När betaldatum förfaller kan man alltid lyfta på luren och ta direktkontakt eller skicka ut en ny faktura. Om betalning fortfarande uteblir ska man inte dra sig för att vända sig till Kronofogden.

Läs mer → // Read More →

Hitta fler kunder

För att öka sina intäkter måste man ofta satsa på att få fler kunder. Detta är dock många gånger lättare sagt än gjort och en hel del företag brottas med hur de ska lyckas med detta konststycke.

1. Grundliga marknadsanalyser

Ju mer man vet om sin marknad desto lättare är det att sälja sina varor eller tjänster. Ser man bara till att veta vilka ens kunder är och om det finns någon idealkund har man tagit ett stort steg.

 2. Satsa på nya marknader

Kanske det man har att erbjuda inte bara behöver begränsas till den marknad man för tillfället satsar på. Har man bra anledningar för att vidga sin marknad till att inkludera andra typer av kunder bör man absolut satsa på detta. Det kan också vara möjligt att vända sig till en annan slags kund genom att börja med offentlig upphandling.

3. Nätverka mer

Ju mer kontakt man har med omgivningen, andra företag och privatpersoner desto mer troligt blir det att man hittar någon som behöver varan eller tjänsten man tillhandahåller. Se till att nätverka på alla sätt möjligt, på on- och offline. Sociala medier är exempelvis ett område där alla bör satsa lite energi på.

Läs mer → // Read More →

Tips för firmafesten

Firmafesten är det perfekta tillfället att lära känna sina arbetskamrater utanför arbetstiden och få chansen att prata om allt som inte är arbetsrelaterat. På många sätt kan man tänka sig firmafesten som vilken fest som helst, men det finns saker man bör tänka på lite annorlunda.

Ta input från alla anställda

Se till att alla som vill vara med i planeringen har en chans att säga sitt. Precis som i arbetet som vanligt kan många bra saker komma från utbyte av idéer och kollaboration. Det finns säkert många olika personligheter på företaget och alla ska ju kunna trivas på festen.

Välj en passande lokal

Det kan vara frestande att använda arbetslokalen för en firmafest, men lite poängen med festen till att börja med är ju att komma bort från arbetet, och då är det nog bättre att hyra en passande lokal istället. Det finns säkert många kandidater i närområdet om man bara letar, men det går även att hitta hjälp online.

Dekorera festligt och stiligt

När det kommer till dekorationen går det att tänka sig mycket som en vanlig fest med klassiska dekorationer. Vill man göra något mer formell är detta också något som kan fungera, varpå man kanske håller tillbaka något med allt som bara säger ”fest”. Oavsett vad man väljer för stil är det nog bra att inte gå till överstyr för att åtminstone ge intrycket av lite professionalitet.

Bordsplacering

Det är så vanligt att man inte har mycket kontakt med dem utanför sin egen avdelning på jobbet. För att uppmuntra till lite mer mingel och bara låta medarbetare lära känna fler som arbetar på företaget kan det vara smart att ge varje person en bordsplacering där de får chansen att stifta bekantskapen med andra utanför deras avdelning. Nu får man så klart tänka på att detta kanske inte riktigt är praktiskt beroende på hur många som jobbar på företaget.

Läs mer → // Read More →

Att skapa en bättre arbetsplats

Att driva ett företag består av många olika uppgifter. En av de som inte alla tänker på från början är hur man skapar en trivsam och positiv arbetsplats för alla medarbetare. Det finns ingen enkel lösning på detta utan är ett ständigt pågående projekt på ett företag. Dock så finns det bra riktlinjer som man kan försöka följa.

Till att börja med är det viktigt att förstå att anställda vill veta de kan bli hörda om de har åsikter och tankar de vill dela med sina medarbetare eller ledningen. Genom att ha som policy att alla ska få komma till tals och att ta allt som sägs seriöst kommer ens anställda att känna sig uppskattade och värderade på företaget.

Men det slutar inte där. Anställda vill och finna mening och engagemang i vad de gör. Detta kan man delvis uppnå genom att de förstår sitt arbete bättre och vad de gör för företaget. En del arbetsuppgifter är så klart självklara, men det är fortfarande viktigt att förstå det utifrån ett större perspektiv. Detta är helt enkelt något som kan skapa mer arbetsglädje för de anställda, och medan detta koncept betyder olika för olika personer är det något alla vill ha i sitt liv.

Något man också bör titta på är hur de anställda faktiskt arbetar. Detta är dels en fråga om organisering men även ergonomi. Dåliga möbler och felaktiga arbetsställningar kan leda till en hel del besvär för de anställda och sämre produktivitet för företaget. Det kan därför vara en god idé att ta kontakt med en ergonom för att konsultera hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen.

Man bör även uppmana anställda att hålla rent och fint på sin arbetsplats, i den mån detta är möjligt så klart. Att ha någon som städar på jobbet är ju en självklarhet, men de kommer ju inte att städa bland allt folk har stående på till exempel sina skrivbord. Detta är något varje person måste hantera själv, och gör alla det kommer man kunna skapa bättre trivsel.

Läs mer → // Read More →