Tips för firmafesten

Firmafesten är det perfekta tillfället att lära känna sina arbetskamrater utanför arbetstiden och få chansen att prata om allt som inte är arbetsrelaterat. På många sätt kan man tänka sig firmafesten som vilken fest som helst, men det finns saker man bör tänka på lite annorlunda.

Ta input från alla anställda

Se till att alla som vill vara med i planeringen har en chans att säga sitt. Precis som i arbetet som vanligt kan många bra saker komma från utbyte av idéer och kollaboration. Det finns säkert många olika personligheter på företaget och alla ska ju kunna trivas på festen.

Välj en passande lokal

Det kan vara frestande att använda arbetslokalen för en firmafest, men lite poängen med festen till att börja med är ju att komma bort från arbetet, och då är det nog bättre att hyra en passande lokal istället. Det finns säkert många kandidater i närområdet om man bara letar, men det går även att hitta hjälp online.

Dekorera festligt och stiligt

När det kommer till dekorationen går det att tänka sig mycket som en vanlig fest med klassiska dekorationer. Vill man göra något mer formell är detta också något som kan fungera, varpå man kanske håller tillbaka något med allt som bara säger ”fest”. Oavsett vad man väljer för stil är det nog bra att inte gå till överstyr för att åtminstone ge intrycket av lite professionalitet.

Bordsplacering

Det är så vanligt att man inte har mycket kontakt med dem utanför sin egen avdelning på jobbet. För att uppmuntra till lite mer mingel och bara låta medarbetare lära känna fler som arbetar på företaget kan det vara smart att ge varje person en bordsplacering där de får chansen att stifta bekantskapen med andra utanför deras avdelning. Nu får man så klart tänka på att detta kanske inte riktigt är praktiskt beroende på hur många som jobbar på företaget.

Läs mer → // Read More →

Att skapa en bättre arbetsplats

Att driva ett företag består av många olika uppgifter. En av de som inte alla tänker på från början är hur man skapar en trivsam och positiv arbetsplats för alla medarbetare. Det finns ingen enkel lösning på detta utan är ett ständigt pågående projekt på ett företag. Dock så finns det bra riktlinjer som man kan försöka följa.

Till att börja med är det viktigt att förstå att anställda vill veta de kan bli hörda om de har åsikter och tankar de vill dela med sina medarbetare eller ledningen. Genom att ha som policy att alla ska få komma till tals och att ta allt som sägs seriöst kommer ens anställda att känna sig uppskattade och värderade på företaget.

Men det slutar inte där. Anställda vill och finna mening och engagemang i vad de gör. Detta kan man delvis uppnå genom att de förstår sitt arbete bättre och vad de gör för företaget. En del arbetsuppgifter är så klart självklara, men det är fortfarande viktigt att förstå det utifrån ett större perspektiv. Detta är helt enkelt något som kan skapa mer arbetsglädje för de anställda, och medan detta koncept betyder olika för olika personer är det något alla vill ha i sitt liv.

Något man också bör titta på är hur de anställda faktiskt arbetar. Detta är dels en fråga om organisering men även ergonomi. Dåliga möbler och felaktiga arbetsställningar kan leda till en hel del besvär för de anställda och sämre produktivitet för företaget. Det kan därför vara en god idé att ta kontakt med en ergonom för att konsultera hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen.

Man bör även uppmana anställda att hålla rent och fint på sin arbetsplats, i den mån detta är möjligt så klart. Att ha någon som städar på jobbet är ju en självklarhet, men de kommer ju inte att städa bland allt folk har stående på till exempel sina skrivbord. Detta är något varje person måste hantera själv, och gör alla det kommer man kunna skapa bättre trivsel.

Läs mer → // Read More →