Få hjälp med översättning av finansiella dokument

För dig som jobbar inom den finansiella sektorn är du väl medveten om de många begrepp som används dagligen för samtliga arbetsområden. Oavsett inom vilken arbetsroll du är verksam kräver den med stor sannolikhet goda språkliga kunskaper – speciellt om dokumenten ska översättas.

För att säkerställa ett professionellt arbete är det viktigt att ta hjälp med översättning av finansiella dokument.

Att investera i ett professionellt alternativ

Anledningarna till att investera i professionell hjälp vid översättning av generella dokument är många. Inom den finansiella sektorn är det däremot desto viktigare att samtliga begrepp blir korrekt översatta då begreppen kan få en helt annan betydelse om de översätts felaktigt. På så vis kan informationen i dokumenten förändras och översättningen får därmed inget syfte.

Läs mer här om den hjälp som går att anlita för att säkerställa en korrekt översättning.

Tid att fokusera på siffror och statistik

Ytterligare en fördel med att ta hjälp med översättningen av finansiella dokument är givetvis att du kan lägga mer av din tid på annat. Förmodligen kräver dina siffror och statistiken en hel del arbete. Se därför till att kunna fokusera helhjärtat på detta medan någon annan sköter den språkliga aspekten av det hela.

Läs mer → // Read More →

Rent och fint på företagets kontor

Att hålla kontoret rent är viktigt. Inte minst för trivseln på kontoret utan det är också viktigt för arbetsmiljön. Om ni är flera som sitter tillsammans, som till exempel ett gäng aktietraders, så är det överlag bra för kamratsämjan att se till att kontoret är i bra skick.

Att ha en så kallad clean desk policy är ofta en bra metod för att hålla det rent och snyggt på arbetsplatsen. Det innebär att alla förväntas plocka undan på sitt eget skrivbord när arbetsdagen är slut. Det här är något som ofta associeras med ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt, men går att implementera även om ni inte har ett sådant.

Det är få företag som kräver av de anställda att de ska städa själva. Dels för att det gör det svårare att rekrytera och dels för att det oftast kostar mer än vad det smakar. För att se till att det alltid är rent på golv och de allmänna ytorna är det därför bra om du har någon form av städhjälp. Se till att få den hjälp som ni behöver genom att anlita en bra städfirma som löser det åt er. Seniorer är både bra och prisvärda.

Läs mer → // Read More →

Att hålla sin budget

Som företag så gäller det att skapa en budget som gör att man har koll på hur ekonomin ser ut under verksamhetsåret. Att hålla sin budget underlättar den ekonomiska situationen för företaget. Se till att stämma av hur ni ligger till med ekonomin regelbundet.

Skulle ni hamna i en situation där ni snabbt är i behov av kapital så kanske ett snabblån utan ränta kan vara något som ni kan ansöka om. Dock gäller det att ni är medvetna om att ni inom kort kan betala tillbaka det ni lånat. Att bygga upp ett kapital som ligger för oförutsedda händelser tar sin tid och det kan vara en idé att börja med detta så ni inte hamnar i denna situation framöver. Samtidigt så kan allt hända och det kan vara svårt att vara förberedd på allt.

Det är inte alltid som affärerna går lysande för ett företag. Det kan komma tider då kunder säger upp samtidigt som det är svårt att få in nya kunder till företaget. Att kunder säger upp avtal och liknande är något som man ska räkna med. Även om de är nöjda med de tjänster eller produkter du säljer så kanske de också har en situation där de behöver hålla i sin plånbok. Var allt förberedd på olika händelser och framförallt ekonomin. Försök göra prognoser hur det ser ut från år till år så får ni en bra bild om hur det kan komma att se ut framöver.

Läs mer → // Read More →

Att värna om sina kunder

glada kunder

Varje vettigt företag är medveten om att man inte vore mycket utan sina ovärderliga kunder. Utan kunder försvinner helt enkelt ett företags anledning att existera, eftersom de produkter och tjänster som man erbjuder inte längre har någon som kan konsumera dessa. Utan kunder följer alltså det oundvikliga, att man på grund av en icke längre fungerande affärsmodell, tids nog måste terminera verksamheten. Med andra ord – för att ett företag ska kunna existera och frodas så krävs antingen en nog lönsam kundbas i nuläget, eller en stark tro om att nå en sådan kundbas på sikt!

Med vetskap om hur viktig kunden som sådan är för samtliga verksamheter, kan man tycka att vissa företag ofta beter sig väldigt konstigt. Ni har med all säkerhet hört uttrycket -”kunden har alltid rätt!”, och det stämmer till stor del, även om  det heller inte är ett motto som får övergå till absurdum. I mångt och mycket så har man dock som företagare mycket att vinna på att förhålla sig till sina kunder på ett snarlikt sätt. Missnöjda kunder tenderar nämligen att låta andra få veta detta, något som i nog stor utsträckning kan ta död på verksamheten, och sannerligen motverka alla former av marknadsföring som man för tillfället sysslar med. Det vi menar är att det alltså finns mer att vinna på att aktivt se till så att dina kunder fortsätter vara nöjda, även bara den isolerade incidenten som sådan. Görs detta på ett föredömligt sätt så kan det till och med mynna ut i positiv reklam för din verksamhet, även om detta inte är lika vanligt som motsatsen. Av någon anledningen så har tyvärr människor i allmänhet lättare för att klaga än att ge beröm, hur tråkigt detta än må vara.

För företag som sysslar med B2B, dvs. säljer sina tjänster till andra företag, är det ännu viktigare att behandla sina kundrelationer på ett bra sätt, då ett enda bortfall kan resultera i rejält sänkta intäkter. Att stundtals visa sin uppskattning med små gester som att skicka en tårta, eller på annat sätt förmedla att man värnar om relationen, är små droppar i havet rent utgiftsmässigt för ditt företag, men något som stärker banden er emellan och som på sikt kan vara värt oerhört mycket. En extremt bra investering med andra ord, om man enbart ska vara se det ur en cynisk synvinkel, och bortse från alla andra positiva effekter.

Läs mer → // Read More →

Varför en konsult kan vara en bättre lösning

konsult_334937294

Konsulter är ett välkänt fenomen i arbetsvärlden idag och många företag använder sig regelbundet av konsulttjänster. Hur kommer det sig dock att detta används överhuvudtaget istället för att förlita sig på sina egna anställda eller satsa på att vidareutbilda personal?

Det första som talar för användandet av konsulter är att de är experter inom sitt område. De kan på så sätt vara betydligt med kapabel att hantera en uppgift eller situation än de ett företag själv har som anställd. Uppstår det problem under ett projekt är då även en konsult ofta bättre förberedd på detta och hur det bäst hanteras.

Ju fler områden ett konsultföretag anser sig vara experter inom desto större kan man ofta förvänta sig att de kommer vara. En konsult som driver eget företag till exempel har ofta en väldigt tydligt fokus på ett eller kanske två områden medan ett stor konsultföretag kan ha råd att rekrytera experter inom många olika områden.

Något som också är värt att tänka på är att en del projekt kan kräva inte bara expertis utan även specialutrustning. Anlitar man en konsult för detta undviker man att behöva köpa in eller hyra denna utrustning för att kunna göra jobbet.

Konsultuppdrag är ju oftast något man finner sig i behov av för ett tillfälligt projekt eller något som inte kräver en heltidsanställd nu och så länge företaget arbetar med det de håller på med just nu. Att hitta kompetent personal som bara kommer vara anställd till ett projekts slut är ofta betydligt svårare än att ta in en konsult.

När man finner sig i skeden att anställa någon för ett jobb kan det först vara värt att tänka på om detta är något som är mer lämpat en konsult. Men även innan man tar detta beslut kan det vara värt att tänka på en del saker. Bra förslag på just detta kan man hitta på Konsultguiden.se.

Läs mer → // Read More →

Driva lönsamma företag på webben

internetadress

Internet blir en allt större del av både våra liv och vår ekonomi. Stora delar av våra sociala liv har flyttat ut på sociala nätverk som Facebook, Instagram och Snapchat och våra inköp har flyttat till sajter som CDON, Tradera och Blocket. Detta ger otroliga möjligheter för de som vill starta ett företag och tjäna pengar på internet.

Typer av företag

Det finns som sagt många typer av företag som har sitt fokus eller bedriver sin verksamhet huvudsakligen över internet. De ovan nämnda sociala nätverken är bra exempel på företag som på många sätt utnyttjar datorer och internets fördelar till fullo. Tack vare att hela systemet är automatiserat så kan företagen växa utan att kostnaderna ökar speciellt mycket, de har extremt bra skalbarhet.  Andra exempel på denna typen av företag är AirBnB och Uber. De är båda plattformar som låter privatpersoner leverera tjänster som annars endast stora företag kunde och tar sedan en del av deras kaka. För AirBnB handlar det om tillfälliga boenden som hotell eller vandrarhem och för Uber är det istället taxitjänster.

Även om dessa företagen kan bli extremt lyckade och ekonomiskt starka så är de få som kommer så långt. Inom finansvärlden brukar man kalla de företag som verkligen lyckas, som får en värdering över en miljard dollar, för unicorns eller enhörningar på svenska. Alla de ovan nämnda företagen ligger i denna kategorin men utöver dem så finns det tusentals som antingen inte går lika bra eller till och med går under.

En vanligare affärsmodell hittar vi i företag som bygger på direkt försäljning av olika slag. E-handel är något som fortfarande växer snabbt även om majoriteten av alla svenskar nu handlar på nätet. Postens analys av e-handeln i Europa 2016 visar att hela 89% av alla svenskar handlar på nätet, i snitt för 600 euro per år. Detta är mest bland de undersökta länderna och matchas endast av Nederländerna där det också är ca 89% som handlar på nätet men pengarna spenderade per år är betydligt lägre.

Tekniken

Om man utvecklar en mjukvara eller tjänst så krävs det självklart att man anlitar utvecklare som kan omvandla idén till en faktisk tjänst eller produkt. För de som arbetar med försäljning finns det dock redan många alternativ att välja bland. Svenska SiteDirect har till till exempel en kraftfull plattform för e-handel som går att anpassa efter varje företags specifika behov. Att välja en extern leverantör av tjänsten är mycket fördelaktigt speciellt för det lilla företaget där man inte själv besitter kompetensen som behövs. Då kan man istället fokusera på sajtens innehåll, utseende, vad som säljs och hur man marknadsför sig.

För de som besitter mycket kunskap själv så finns det även mjukvara baserad på öppen källkod. Dessa har ingen kostnad i inköp men då ingår inte heller någon support eller hjälp om något inte skulle fungera.

Läs mer → // Read More →

Deltidsarbeten

jobb_282963548

Att jobba på deltid är relativt normalt idag. Det finns många som får ihop en heltid genom att arbeta mer än ett deltidsjobb åt gången och även de som har små deltidsjobb trots att de annars arbetar på heltid någon annanstans. Här tittar vi lite närmare på vad deltidsarbete innebär och vilka alternativ man har om man är i behov av ytterligare kapital.

Inom en del branscher är deltidsarbete betydligt vanligare än andra. Många som arbetar i butik anställs mer eller mindre endast på deltid och kan inte få en heltidstjänst där även om de vill. Alla personer med barn under åtta har även rätten att arbeta på 75 procent även på en heltidstjänst om de så vill.

Söker man en deltidstjänst bör man först utgå från om detta är för att komplettera en existerande deltidstjänst eller utöver en heltidstjänst. Med flera heltidstjänster har man ju möjlighet att arbeta under vanlig arbetstid, men med en heltidstjänst är detta ofta inte möjligt.

Med hjälp av sajter som Jobbsafari kan man söka deltidstjänster och försöka hitta något som passar en. Exakt hur dessa kan passas ihop med andra deltidsarbeten är såklart något man få ta upp med arbetsgivaren, men det är inte omöjligt att man kan arbeta kring tider som passar en.

Vid sida om en heltidstjänst kan man ofta titta på möjligheterna att tjäna pengar via nätet. Det är till exempel många mindre webbutiker som faktiskt drivs på deltid av personer med heltidsarbeten. Ett annat sätt är att ha en affiliatesajt där man skickar sina besökare vidare till butiker eller andra typer av sajter. Ett område som blivit väldigt populärt på senare tid är casino sajter och för att se ett exempel på en affiliatesajt för dessa kan man titta här.

Det viktiga när man söker ett deltidsarbete utöver en heltidstjänst är att man tidigt ser till att få en bra uppfattning om hur många timmar i veckan man behöver lägga ned på detta för att man ska kunna tjäna något på sajten.

Läs mer → // Read More →

Branscher som det går bra för

profit_294725510

Jobbmarknaden går upp och ned, samma sak med själva branscherna. Om du funderar på att byta yrke eller vill starta ditt eget företag gäller det att undersöka marknaden. En undersökning visar prognosen för vissa branscher och företag, vilket kan ge en fingervisning på hur lätt det kommer vara för företaget att bli framgångsrik.

Under 2015 tittade man på flera olika branscher och såg att inom vissa ökade lönsamhet med upp till 17%. En av de bästa branscherna är byggsektorn eftersom Sverige äntligen har kommit igång  med att bygga hus och lägenheter igen, samt att man kan utnyttja ROT-avdrag för byggen.

Sedan såg man också att småföretagen lyckas bättre än de stora företagen. Marknaden går med mot nischade specialister istället för stormarknader som säljer allt. Det är alltså en ganska bra period för att starta ett litet företag.

Det är inte bara ROT-avdraget som är lockande för många, även RUT-avdraget har skapat fler tjänster och större efterfrågan. RUT-avdrag gäller hushållsnära tjänster såsom städföretag. Priserna för denna typ av tjänst är numera mycket låg för privatpersoner, vilket gör att det finns plats för många städföretag på marknaden eftersom de är så populära.

Det går också bra inom transport och logistik. Rullande lager är fortfarande ett populärt alternativ och tack vare att man handlar allt mer över nätet, behöver mycket fraktas över hela Sverige. Här finns det stor konkurrens och stor del kommer från utlandet där förarna är snabbare och billigare eftersom de inte följer de svenska lagarna. Dock har man satt in sanktioner sedan 2014 för att gynna de svenska åkerierna och detta har uppenbarligen gett positiva resultat då branschen ökat i lönsamhet trots sina hinder.

Den bransch man ska undvika just nu vore småbutiker. Det är svårt att klara av kostnaderna kring att driva en butik och eftersom näthandeln är så populär är det svårt att konkurrera med onlinepriser.

Läs mer → // Read More →

Avveckla eller lämna bolag

När det av någon anledning är dags att lämna sitt företag så har man ett antal valmöjligheter. I denna artikeln tänker vi gå igenom de vanligaste alternativen och vad som kan vara bra att tänka på.

Likvidation

Om man helt vill lösa upp sitt aktiebolag själv så måste det genomgå en likvidation. En likvidation innebär att man säljer företagets fysiska tillgångar och med de medel som finns kvar betalar företagets skulder. Om det efter allt detta finns kvar pengar i bolaget så fördelas dessa bland aktieägarna. I detta stadiet så är bolaget avregistrerat hos bolagsverket.

Nackdelen med denna processen är att det kan ta ganska lång tid innan pengarna delas ut till aktieägarna, ofta större delen av ett år.

Snabbavveckling

Om man vill avsluta sitt företag men inte behöva vänta på att få ut pengarna ur det så kan snabbavveckling av företaget vara ett alternativ. Snabbavveckling är en tjänst där man förenklat säljer sitt företag och sedan låter köparen avveckla det. Detta brukar inte innebära en allt för stor kostnad samtidigt som du får pengarna i handen på direkten.

Processen är mycket snabb och en första offert brukar man kunna få redan samma dag så länge man har presenterat en korrekt balans och resultatrapport.

Försäljning

Det ekonomiskt sett möjligtvis bästa alternativet kan vara att sälja sitt företag. Detta förutsätter dock att det finns intresserade köpare. För att locka köpare och öka värdet av ditt företag så kan det vara passande att innan försäljning trimma företaget så mycket som möjligt genom att skala bort onödiga kostnader och optimera intäkterna så mycket som möjligt. På så sätt så kan köparen på företagets ekonomi klart se hur intressant ett köp kan vara och vad de skulle vara villiga att betala.

Överlåta företaget

Ett sista alternativ kan vara att överlåta företaget. Detta betyder kort och gott att du ger bort företaget. Detta kan vara mycket passande om det är ett familjeföretag som man skulle kunna tänka sig skänka till nästa generation.

Läs mer → // Read More →

Offentlig upphandling för företagare

1561055-the-businessman-the-studying-contract-before-the-signature

De flesta företagare har erfarenhet av att lämna anbud på sina varor eller tjänster. Men att lämna anbud i offentliga upphandlingar är en helt annan sak. Trots goda intentioner kan offentlig upphandling bli onödigt krånglig för de företagare som vill vara med och lämna anbud.

Så hur fungerar då anbudsförfarandet i offentlig upphandling? Lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling styr den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster, och syftar till att våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt – ekonomiskt och miljömässigt. Ett annat syfte är att gynna en god konkurrens på marknaden vilket förstås är positivt. Att anbudsförfarandet är strängt reglerat och följer en genomsiktlig process, och att alla anbudslämnare tävlar på samma villkor är också positivt.

Därmed inte sagt att det är enkelt att skriva anbudshandlingar, eller att det inte finns knep som gör det lättare att lämna ett vinnande anbud. Ta hjälp av en professionell konsult med lång erfarenhet inom området. Magnus Josephson AB är konsultfirman med goda vitsord på att hjälpa företagare att skapa bra tillväxt i sina offentliga affärer, med hjälp av utbildningar och individuell rådgivning.

Att bli bra på anbud handlar inte bara om att vinna upphandlingar. Det handlar lika mycket om att vinna de upphandlingar som är rätt för företaget. Om rätt affärer innebär många affärer, stora entreprenader eller långsiktiga samarbeten beror på ditt företag och hur er strategiska plan ser ut. Vilka är era målsättningar, och vad behöver ni bli bättre på för att nå de målen? Oavsett om det handlar om att hantera anbudslämnandet snabbare och mer effektivt eller att leverera bättre slutprodukt finns det anledning att ta hjälp utifrån för att nå dem.

Konsultfirman Magnus Josephson AB erbjuder utbildningsdagar för företaget, rådgivning i strategiska frågor och inför enskilda anbud samt hjälper till med planering och moderering av konferenser på temat offentlig upphandling.

Läs mer → // Read More →